ตัวอย่างโวหาร

        

 

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร
บรรยายโวหาร 
ตัวอย่างโวหาร 

                                      ตัวอย่างบรรยายโวหารแบบร้อยแก้ว

                              "ครั้นเวลาประมาณสามยาม เล่าปี่ได้ยินเสียงคนโห่ร้องอื้ออึงคะนึงมาทางทิศเหนือดังหนึ่งแผ่นดินจะถล่มก็ตกใจ จึงขึ้นม้าคุมทหารสองพันยกออกไปพบทัพโจโฉยกตามมา เล่าปี่ก็ขับทหารเข้าสู้รบเป็นสามารถ ทหารโจโฉก็ล้อมเล่าปี่เข้่าไว้ เตียวหุยเห็นว่าเล่าปี่อยู้ในกลางทหารโจโฉดังนั้นก็ตีฝ่าทหารเข้าไปช่วยเล่าปี่"

                                      ตัวอย่างบรรยายโวหารแบบร้อยกรอง

                              แถลงลักษณ์หลักฐานบุราณเรื่อง       บุรุษเรืองนามตระหนักเกียรติอักโข
                        นามสมญาว่าสมเด็จเจ้าแตงโม                ยศภิญโญปัญญาเลิศประเสริฐชี
                        ตามระบิลว่าแผ่นดินบรมโกศ                   ท้าวปราโมทย์โปรดปราชญ์เฉลิมศร
                        ประทานฐานาดรเจ้ากูชี                          ที่สุวรรณมุนีพระอาจารย์    
 

 

 

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com