การใช้โวหาร

      

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร
การใช้โวหาร 
ตัวอย่างโวหาร 

            ข้อความที่ยกขึ้นเป็นพรรณนาโวหาร มีดังนี้คือ

                     1. ยอพระเกียรติ คือ พรรณนายกย่องเกียรติคุณต่างๆ เช่น ชมบ้านเมืองว่ามีปราสาทราชฐานงามสง่า มีป้อมกำแพงแข็งแรง  ชมพระเจ้าแผ่นดินว่าทรงทศพิธราชธรรมมีพระเดชปราบศัตรูราบคาบ  ชมฝีมือช่างต่างๆ ชมรูปลักษณะ เช่น ชมความงามของสตรี  
                     2. ภูมิประเทศ  เช่น รำพันถึงสถานที่อยู่ว่า อยู่ที่ไหนติดต่อกับอะไร มีสระ มีสวน มีตึกเป็นอย่างไร หรือรำพันถึงป่ามีต้นไม้ มีเขา มีลำธาร ฯลฯ   
                     3. ความคิดต่างๆ เช่น รำพันถึงความรัก ความโศกเศร้า ความพยาบาท หรือรำพันถึงกิจการที่เคยทำมาต่างๆ นานา 

           การใช้พรรณนาโวหารมีความมุ่งหมาย ดังนี้

                     1. เพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังมองเห็นภาพได้ชัดเจน   
                     2. เพื่อเล่าสำนวนให้เพราะพริ้ง

          

 

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com