ตัวอย่างโวหาร

     

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร
การใช้โวหาร 
ตัวอย่างโวหาร 

                                            ตัวอย่างพรรณนาโวหารแบบร้อยกรอง

                                     เสนาะเสียงแสนเศร้าดุเหว่าเอ๋ย     ไฉนเลยครวญคร่ำร่ำอยู่ได้   
                                  หรือใครทำเจ็บช้ำระกำใจ                   จึงหวนไห้โหยอยู่มิรู้แล้ว

                                      แวววาบปลาบสายฟ้า     ผสานวาตะโชยชาย  
                                   เปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดาย     วิเวกแว่วคะนึงใน

                                       ผลชิดแช่อิ่มโอ้          เอมใจ
                                    หอมชื่นกลืนหวานใน        อกชู้
                                    รื่นรื่นรสรมย์ใด               ฤาดุจ  นี้แม่
                                    หวานเลิศเหลือรู้รู้             แต่เนื้อนงพาล

                                       แสงสูรย์สาดส่องแสง     จรัสแจ้งจรูญตา   
                                   เทียนทองส่องทาบฟ้า          ประโลมหล้าภิรมย์ชม 

      

 

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com