สาธกโวหาร

 

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร
สาธกโวหาร 

                                       ตัวอย่างสาธกโวหารแบบร้อยแก้ว

                                   คนที่พูดความจริง ถือเอาสัตย์ธรรมเป็นที่ตั้ง ปราศจากครั่นคร้ามต่างๆจึงมีความสุข แต่คนที่พูดคำเท็จนั้นเปรียบประดุจยืนอยู่บนปลายหอกหรือหลาวต้องระวังตัวกลัวเพลี่ยงพล้ำอยู่เสมอ ตัวนึกว่าตัวปิดความลับไว้มิด แต่ความรู้สึกนี้กลับทำตนเองให้รั่ว ไขความสว่างเป็นพิรุธ ปรากฎแก่ตาผู้อื่น ศรีปราชญ์กล่าวไว้ในคำฉันท์อนิรุทธ์ว่า "ควันความบ่ควรความ  ฤาจะปิดจะป้องคง" 

         

 

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com