อุปมาโวหาร

 

Homeผู้จัดทำบรรยายโวหารพรรณนาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหารอุปมาโวหาร
อุปมาโวหาร 

 ตัวอย่างอุปมาโวหารแบบร้อยแก้ว

      "เล่าปี่ครั้งนี้อุปมาเหมือนปลาขังอยู่ในถัง เสือตกอยู่ในหลุม และถ้าจะละเสียให้เล็ดลอดหนีไปได้ บัดนี้ก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงในมหาสมุทร"  
                       เล่าปี่ครั้งนี้            เป็นอุปไมย  
                       ปลาขังอยู่ในถัง     เป็นอุปมา

       ทหารคนนี้มีอำนาจประดุจเสือ

                            ไม้ผุดั่้งคนทราม     สอนยาก  
                      ดัดก็หักแหลกแล้         ห่อนรื้อโดยตาม    

                     รู้น้อยว่ามากรู้     เริงใจ     
                    กลกบเกิดอยู่ใน        สระจ้อย

    

 

จัดทำโดย  ครูแสงทอง  สุขเกษม
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
copyrightc2007 Ms.Sangthong   Sukkasem  All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com