กีฬาเพื่อสุขภาพ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบออกกำลังป้องกันโรคได้การออกกำลังที่เสี่ยงอันตรายออกกำลังเหมาะสมกับวัยกีฬาเพื่อสุขภาพ
กีฬาเพื่อสุขภาพ(1) 
กีฬาเพื่อสุขภาพ(2) 
กีฬาเพื่อสุขภาพ(3) 

hand01_next.gifการเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพbowling.gif

       anipatern01_a.gif   กีฬา ทุกชนิดให้ผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน  และแม้จะเป็นกีฬาชนิดเดียวกัน  วิธีเล่น  ความชำนาญของผู้เล่น  
ความหนัก - นาน - บ่อยของการเล่น   ก็ยังทำให้ผลต่อสุขภาพผิดแผกไปได้มาก  ยิ่งเป็นกีฬาที่แข่งขันกันด้วยแล้ว ระดับและความสำคัญของการแข่งขัน  คู่แข่งขัน  ตลอดจนภาวะแวดล้อมของการแข่งขัน  จะเข้ามาเป็นตัวแปรเพิ่ม  จนบางครั้งทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแทนที่จะเป็นผลดี
        anicake_yellow.gif 
คำว่า " กีฬาเพื่อสุขภาพ " หมายถึงการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่มีจุดประสงค์แน่นอนในการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจ  ซึ่งอาจหมายถึงการดำรงรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วมิให้ลดถอยลง  ปรับปรุงสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้น   ป้องปันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดออกกำลังกาย  ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟื้นฟสภาพร่างกายจากโรคบางอย่าง  กีฬาเพื่อสุขภาพจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากกีฬาแข่งขันอยู่มาก  เพราะมิได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะ   หรือชื่อเสียงเช่นกีฬาแข่งขัน
      anibeach_blue.gif   ลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ
              อาจกล่าวได้ว่ากีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน เกมส์ หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย  การบริหารร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ  และแม้แต่การปฏิบัติงานหนัก   หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น  แต่ทั้งนี้จะต้องจัดให้เข้ากับลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้
       anibeach_orange_1.gif  
ลักษณะบังคับ :
                           -  เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
ู                           -  สามารถควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตัวเอง
                           -  มีการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนเลืด ( แอโบิคส์ ) อยู่ด้วย
                           -  สามารถปฏิบัติเป็นประจำสมำ่เสมอได้
     
      aniback_blue.gif    ลักษณะประกอบ :

                            -  มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อย  หรือไม่มี
                            -  ปฏิบัติง่าย  ไม่มีกฎกติกาหรือเทคนิคที่ยุ่งยาก
                            -  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ไม่เคร่งเครียด
                            -  ไม่สิ้นเปลืองมาก
 
         aniblue11_next_1.gif
 การเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ
               เป็นการเลือกชนิดของกิจกรรมการใช้แรงกายให้ได้ประโยชน์แก่สุขภาพอย่างมากที่สุด  โดยไม่จำกัดว่าจะมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวหรือ หลายอย่างประกอบกัน  ในทางปฏิบัติมักเป็นการยากที่จะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ได้ " ลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ " ครบทุกข้อ  แต่ก็ไม่มีข้อห้ามใดที่ผู้ปฏิบัติจะเลือกกิจกรรมหลายอย่าง มาประกอบกัน เพื่อเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพของตน

pattern01_pastel.gif3d_whitebg_d_next.gif

 

จัดทำโดย ครูสว่า่ง  อ่อนละมัย
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright (c ) 2007 Mr.sawang  onlamai. All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com