แบบทดสอบ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบออกกำลังป้องกันโรคได้การออกกำลังที่เสี่ยงอันตรายออกกำลังเหมาะสมกับวัยกีฬาเพื่อสุขภาพ

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ประเทศไทยมีการเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อใด

  ก.  รัชกาลที่ 4
  ข.  
  รัชกาลที่ 5
  ค.  
  รัชกาลที่ 6 
  ง.  
  รัชกาลที่ 7
2.   ชาติใดที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโลกมากที่สุดถึง 5 ครั้ง
 
  ก   เยอรมันตะวันตก.  
  ข.  
  อังกฤษ 
  ค.  อิตาลี
  ง.  บราซิล
3. การแข่งขันฟุตบอลโลกจัดให้มีขึ้นกี่ปีต่อครั้ง

  ก.  2 ปี / ครั้ง 
  ข.  3 ปี / ครั้ง 
  ค.  4 ปี / ครั้ง 
  ง.  5 ปี / ครั้ง

4.  บุนเดสลีกา เป็นการแข่งขันฟุตบอลที่จัดขึ้นในประเทศใด

  ก.  อิตาลี
  ข.  เยอรมัน
  ค.  อังกฤษ
  ง.  บราซิล

5. การเล่นฟุตบอลที่มีแบบแผนเหมือนปัจจุบันได้เริ่มขึ้นที่ใด

  ก.  อังกฤษ
  ข.  เยอรมัน
  ค.  กรีก
  ง.  โรมัน

6. การเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เป็นอย่างไร

  ก.  ยืนเป็นแถว 3 แถว หน้า กลาง หลัง
  ข.  
  มีตำแหน่งกองหน้า กองกลาง กองหลัง 
  ค.  
  ทุกตำแหน่งสามารถเล่นทดแทนกันได้ 
  ง.  
  เน้นการเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายรุก

7. การเล่นแบบใดที่มีกองหลังทางซ้ายและขวาขึ้นมาช่วยส่งเสริมเกมรุุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ก.  4 - 2 - 4 
  ข.  4 - 3 - 3 
  ค.  3 - 5 - 2 
  ง.  4 - 4 - 2

8. เป็นระบบการเล่นที่สามารถเล่นทั้งรุก และรับได้อย่างดี

  ก.  4 - 2 - 4
  ข.  4 - 3 - 3
  ค.  3 - 5 - 2
  ง.  4 - 4 - 2

9. การเล่นตามระบบใดที่ทำให้เกิดพื้นที่ว่างมากในแดนกลาง

  ก.  4 - 2 - 4
  ข.  4 - 3 - 3
  ค.  3 - 5 - 2
  ง.  4 - 4 - 2

10. สนามฟุตบอลที่ถูกต้องควรมีลักษณะอย่างไร

  ก.เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส
  ข.ยาว 110-120 หลา กว้าง 70-80 หลา
  ค.จากเสาประตูออกไป 5 หลา เป็นเขตประตู
  ง. ถูกทุกข้อ จัดทำโดย ครูสว่า่ง  อ่อนละมัย
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright (c ) 2007 Mr.sawang  onlamai. All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com