ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1ระบบนิเวศโครงสร้างของระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตปัจจัยของระบบนิเวศต่อ

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทของทรัพยากร 
ประเภทของทรัพยากรต่อ 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทำของมนุษย์  หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น  อากาศ  ดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ  ห้วย   หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล  มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ   ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าว  จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสำคัญยิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำลาย

    จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันที่สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุก สิ่งทุกอย่างที่ปรากฎอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่าสิ่งอื่น

 

จัดทำโดย ครูศิริกาญจน์ นิ่มอนงค์
์โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 copyright (c) 2007 Ms.Sirikan Nimanong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com