ระบบขับถ่าย

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบความหมายขับถ่ายทางไตขับถ่ายทางผิวหนังขับถ่ายทางลำไส้ขับถ่ายทางปอด

 fish_blue.gif

 

  
    aniheart_pink.gifสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพ็บเพื่อการศึกษา เนื้อหาความรู้ที่ท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปนี้เหมาะสมกับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และบุคคลทั่วไป

               ผู้จัดทำหวังว่าเมื่อท่าได้ศึกษาแล้วจะได้รับความรู้ และประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในการจัดทำเว็บเพ็บนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อย่างดียิ่ง

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมบัติ มีทรัพย์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุร ีเขต 1
Copyright (c) 2007 Mr.Sombut Meezup. All rights reserved.