อาณาจักรอินคา

 

ผู้จัดทำ 
กำแพงเมืองจีน 
ทัชมาฮัล 
นครเปตรา 
อาณาจักรอินคา 
สนามกีฬากรุงโรม 
รูปปั้นของพระเยซู 
วิหารชิเชนอิตสา 

 

ใกล้ๆ เมืองคุสโซ ภูมิประเทศแสนกันดารยากจะเข้าถึง เป็นยอดสูงมีบริเวณรอบ ๆ รวมแล้วความสูง
ของหน้าผาประมาณ
304.8 เมตร (1,000 ฟุต) ฮิแรม บิงแฮม นักสำรวจชาวอเมริกัน ไปพบ
มาจุ ปิคชุ ในปี ค.ศ.
1911 บริเวณนั้นเป็นป่าใหญ่คลุมพื้นที่อยู่ นอกจากสิ่งก่อสร้าง ปรักหักพัง
บางส่วนที่โผล่อยู่ให้เห็นสิ่งก่อสร้างดังกล่าวบ่งบอกให้เห็นความสามารถยอดเยี่ยม เชิงสถาปัตยกรรมของชาวอินคาในอดีตที่ปรากฎก็มีโบสถ์วิหาร อ่างหินสำหรับเก็บน้ำ บันไดหินเป็นพัน ๆ ขั้น เพื่ือเป็น
ทางทอดระเบียงลงไปในที่ต่าง ๆ แห่งนครภูเขานี้

    

รื่องราวการพิชิตอาณาจักรอินคาเริ่มจากปี ค.ศ. 1532
เกิดการต่อสู้วิวาทของชาวพื้นเมือง เปิดโอกาสให้ ฟรานโก ปิซาโร นักผจญภัยชาวสเปน จับหัวหน้า
เผ่าอินคาชื่อ อตา ฮวลปา ไว้บังคับให้บอกที่ซ่อนทองพอรู้เรื่องก็ปล้นยึดเอาไปจากอาณาจักรอินคา
แต่เป็นชัยชนะระยะสั้น ได้เกิดการสู้รบระหว่างนักผจญภัยชาวสเปนคนอื่น ๆ และปิซาโร ลงท้ายด้วย
ปิราโซกับพวก จำนวนมากได้ถูกสังหาร พวกชาวพื้นเมืองพยายามตีโต้ขับไล่พวกสเปนจากภูเขา
ที่มั่นคงแข็งแกร่งแห่งมาจุ ปิคชุ

 

              หลังจากพวกอินคาได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ได้มีการตั้งผู้ปกครองคือ มานโค คาแปค ก็ทำอะไรไม่ได้มากนัก สมัยมานโคที่ 2 ชาวพื้นเมือง
ได้รวมตัวกันก่อสงครามเบ็ดเสร็จขับไล่พวกสาเปนจากภูเขาอันเป็นที่มั่น รบกันไม่นาน ฝ่ายสเปนกลับได้เปรียบ พวกชาวพื้นเมืองเผ่าอินคา
ถูกสังหารล้มตายลงราวกลับใบไม้ร่วง จนในที่สุดแม้ตัวมานโค ผู้เป็นหัวหน้าก็ตายในที่รบ

     red_spot.gif

สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน.ท่องไปในโลกกว้างนำชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก.
               
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2530

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสมนึก  ศรีสุข
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
Copyright (c) 2007
Ms.Somnuk  Srisook. All rights reserved.