ศัพท์สัตว์

 

 

 

สวัสดีค่ะ...นักเรียนวันนี้เรามาลองศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์ีที่่ีเราเคยพบเห็นกันดู
แล้วมาทายกันว่า คำศัพท์เหล่านั้นหมายถึงสัตว์อะไรเอ่ย?

sea gull.jpg

BIRD

เบอร์ด

นก

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูสุนทรี  หอมหวล
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง  อ.โคกสำโรง  สพท.ลบ.1
copytright(c)2007 Mrs.Soontaree  Homhoun.All rigths reserved.
โทรฯ (036) 621238  , 081-8525457