ชนิดของคำนาม

 

Homeผู้จัดทำคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษณ์คำบุรพบทคำสันธานคำอุทาน

 

ชนิดของคำนาม 
ชนิดของคำนาม 

         

          3. สมุหนาม นามที่เป็นหมู่คณะ เช่น ฝูง โขลง กอง หรือคำนามที่มีความหมายไปในทางจำนวนมาก
        เช่นรัฐบาล องค์กร กรม บริษัท

          4. ลักษณนาม เป็นคำนามที่บอกลักษณะของนาม มักใช้ตามหลังคำวิเศษณ์ที่บอกจำนวนนับ
              เช่น ภิกษุุ 5 รูป นาฬิกา 5 เรือน รูปและเรือนเป็นลักษณนาม

          5. อาการนาม  คือนามที่เป็นชื่อกริยาอาการในภาษาไทย  เรามักมีคำว่า การ และ ความนำหน้า
        เช่น การกิน การนั่ง ความดี ความจน
 

 

จัดทำโดย ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Miss Srisuda Latthikhun. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com