ประวัติศิลปินแห่งชาติ

Homeผู้จัดทำนางเฉลย  ศุขะวณิชนายราฆพ   โพธิเวสนางสุวรรณี  ชลานุเคราะห์นางจำเรียง  พุทธประดับ

 

 

welcome_ribbon.gif
 

                 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องราวของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง  ที่มีประวัตี่และผลงานที่ควรค่าแก่การศึกษา ที่ท่านได้ทุ่มเททั้งพลังกายและกำลังใจตลอดชีวิตของท่านเพื่อให้มีงานและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยไว้ให้ภาคภูมิใจ ที่สมควรได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติและแหล่งความรู้นี้ได้รวบรวมจาก
                  
http://th.wikipedia.org
                  
http://google.com
                  http://art.culture.go.th
ขอบคุณเว็บไซต์ที่แสนดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวดี มานำเสนอให้กับพวกเราได้ศึกษากันนะค่ะ
   

 

จัดทำโดย  ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2007 Ms.suparat  muangthong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com