เรียนรู้  Excel อย่างง่าย

Home เกี่ยวกับ  Execlการป้อนข้อมูลการพิมพ์

  

 

 

การเรียนรู้การใช้ Microsoft Excel อย่างง่าย

           Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานที่เกี่ยวกับการคำนวณ เช่น การทำบัญชี คิดต้นทุน ค่าแรง ส่วนลดต่าง ๆ เป็นต้น โดยโปรแกรมนี้ ทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมของโปรแกรม Windows

 

 

 

 

    

bar_green.gif

 จัดทำโดย นายสุรินทร์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
copyright (c) 2007 Mr.Surin Sumritpium. All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com