บทที่ 5 สิ่งควรรู้

Homeทดสอบก่อนเรียนบทที 1  ประวัติบทที่ 2  โดเมนเนมบทที่3 การเชื่อมต่อบทที่ 4 การบริการบทที่ 5 สิ่งควรรู้ทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำค่ะ...

 

ข้อควรระวัง 

 

                                                                    ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ต
               การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  แต่อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อสาธารณะที่มีผู้ใช้จำนวนมาก  จึงควรมีการรักษากฎกติกามารยาทเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม นอกจากนั้น อินเตอร์เน็ตยังอาจเป็นสื่อที่มีอันตรายแอบแฝงสำหรับผู้ไม่รู้เท่าทัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน   ในหัวข้อนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ต
              
มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต มีดังนี้
              1. ในการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  ไม่ควรใช้อักษรพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมด  เพราะจะเป็นเสมือนการตะโกนซึ่งถื่อว่าไม่สุภาพ  ดังนั้นควรเลือกใช้ตัวอักษรให้เหมาะสม
              2. ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตอบโต้  และควรรักษามารยาทโดยใช้คำที่สุภาพ
              3. ไม่มีความลับใดๆ  บน Internet  ให้นึกเสมอว่าข้อความของเราจะมีคนอ่านมากมายเมื่อเขียนไปแล้วไม่สามารถลบล้างได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความยินดีทางเว็บบอร์ดหรือเว็บฟอร์ม  ควรแสดงความคิดเห็นด้วยความจริงใจและใช้ถ้อยคำที่สุภาพเสมอ
              4. ควรเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ควรกล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่ 3  โดยไม่จำเป็นยิ่งเป็นการกระทำละเมิลซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย
              5. อย่าเผยแพร่ข้อความหรือภาพที่ไม่เหมาะสม  เช่น ข้อความที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น และภาพลามกอนาจาร  เป็นต้น หากได้รับข้อความหรือภาพดังกล่าวก็อย่าส่งต่อให้ผู้อื่น  เพราะจะเข้าข่ายเป็นผู้เผยแพร่และมีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 

จัดทำโดยครูสุรินดา  แจ่มใส
โ้รงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007  Ms.Surinda   Jamsai. All rights reserved.