โรคมะเร็งในเม็ดเลือดของแมว

 

Homeผู้จัดทำเรื่องทั่วไปของแมวโรคของแมวและวัคซีนอาหารแมวการฝึกแมว

 

  

โรคมะเร็งในเม็ดเลือดของแมว 
โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคไข้หัดแมว 

 

 :::: โรคมะเร็งของเม็ดเลือดในแมว ( Feline Leukemia ) ::

          โรคลิวคีเมียของแมวเกิดจากเชื้อไวรัส FeLV   ซึ่งจะทำลายเซลล์ในระบบการสร้างภูมิคุ้มกันของแมว   ทำให้แมวไม่สามารถต่อสู้กับการติดเชื้ออื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบ  นอกจากนี้  ไวรัสตัวนี้ยังสามารถก่อให้เกิดมะเร็งในประชากรแมว  บางส่วนได้ เช่น มะเร็งเม็ดเลือด และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อมีการติดเชื้อไวรัส FeLV แมวบางตัวสามารถกำจัดเชื้อ  ตัวนี้ไปได้และหายจากโรคนี้  แต่ถ้ามีการติเชื้ออย่างถาวรแมวจะเสียชีวิตได้   แมวที่มีสุขภาพอ่อนแออย่างต่อเนื่องหรือเจ็บป่วยจากการติดเชื้อหรือมีไข้ อาจจะเป็นโรคนี้ได้ ปัจจุบันนี้คุณสามารถป้องกันแมวของคุณจากการติดเชื้อโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งของเม็ดเลือดในแมว      สอบถามสัตวแพทย์ของท่านเกี่ยวกับโปรแกรมการป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีการฉีดวัคซีนจะเริ่มต้นด้วยการฉีดวัคซีนนี้ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นฉีดซ้ำทุกปี

 

 

dinosaur_whitebg.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยนางธนิตา ประเศรษโฐ
โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
Copyright (c) 2007 Ms.Tanita Prasattho.All rights reserved.