โดยใช้ความร้อน

 

Homeผู้จัดทำความหมายวิธีการถนอมอาหารวิธีทางวิทยาศาสตร์

 

 

โดยใช้ความร้อน 
โดยใช้ความชื้น 
โดยการหมักดอง 
โดยใช้สารเคมี 

 

 การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อน
   ความร้อนทำให้จุลินทรีย์หยุดการเจริญและตายได้ การใช้ความร้อนเป็นวิธีการดั้งเดิมที่มนุษย์ใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น การต้ม ลวก อบ และนึ่ง จนมาถึงยุคของเทคโนโลยี มนุษย์รู้จักใช้ความร้อนในการถนอมอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
โรงเรียนพัฒนานิคมอ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรี
copyright(C) 2007 Ms.Thasawan  poonprem.All right  reserved