welcome_spider_1.gif

ชวนคิดคณิตนานาชาติ

Homeผู้จัดทำแบบฝึกทักษะการคิดก้าวสู่คณิตนานาชาติจำนวนเจ้าปัญหาโจทย์ปัญหามึนสมองลำดับ อนุกรม

 

 

     สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ที่รวบรวมแบบทดสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ(TEMIC) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 แต่เดี๋ยวก่อน ขอท้าช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมด้วย ใครว่าแน่ๆ แก้ปัญหาเก่ง ขอท้าเข้ามาลองดูสักตั้ง นะ

 

    ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้
           • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
           • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
           • ทีมงานคณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดย ครูทม พิมพ์ทนต์
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
Copyright(c) 2007 Mr.Tom Pimton. All rights reserved.