ผึ้ง

Homeผู้จัดทำผึ้งชนิดของผึ้งลักษณะทั่วไปของผึ้งผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

 

 

 

เรื่องผึ้งผู้จัดทำได้นำข้อมูลมาจาก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เล่ม  ๑๕

ซึ่งผู้จัดทำขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูถุงเงิน  เจริญสุข
โรงเรียนบ้านหนองแก  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
Copyright  (c)  2007   Mr.tungngern  charoensook.  All  rights reserved.