ความหมาย
Homeจุดประสงค์สารบัญบทเรียนแบบทดสอบผู้จัดทำเสนอ

  

ความรู้ทั่วไป

 

  ความหมายของฐานข้อมูล

   ฐานข้อมูลเบื้องต้นจะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งถูกนำมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น

  ด้านธนาคาร  จะมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝาก  ข้อมูลการให้สินเชื่อ  หรือด้านโรงพยาบาลจะมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ  

  ข้อมูลประวัติคนไข้   ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค  เป็นต้น  ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บอย่างมีระบบ

   เพื่อประโยชน์ในการจัดการและเรียนใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

flower_wind.gif

          


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright (c) Suvimol Fongkaew. All rights reserved.

fongkaew@chaiyo.com