WAP คืออะไร

 

                ball_bound.gifWAP  คืออะไร   ball_bound.gif

                           WAP  หรือ  Wireless  Application  Protocol  คือมาตราฐานกำหนดวิธีในการเข้าถึงข้อมูล  และบริการ
                  อินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ไร้สายเช่น  โทรศัพท์มือถือและเครื่อง  PDA วิธีการเข้าถึงข้อมูลของ  WAP  มีลักษณะการ
                  เข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ทั่วไป  กล่าวคืออุปกรณ์พกพาจะมีซอฟต์แวร์บราวเซอร์ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับ
                  เกตเวย์ของ WAP  (  ซอฟต์แวร์  ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ฝั่งผู้ให้บริการระบบเครือข่ายซึ่งจะมีการส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายไร้
                  สาย  )  และร้องขอข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ต  ผ่านทาง  URL  ปรกติ  โดยที่ข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ไร้
                  สายนี้สามารถเก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดก็ได้บนอินเตอร์เน็ต  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์
                  พกพาขนาดเล็ก  ที่มีหน้าจอขนาดเล็กและมีแบนวิดธ์ต่ำ  โดยเฉพาะข้อมูลเหล่านี้จะเขียนขึ้นโดยภาษา  เฉพาะของ                  WAP  มีชื่อเรียกว่า  WML ( Wireless Markup Language )

                       ในปี  1997 WAP  เกิดขึ้นจากการจับมือของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ที่จับมือกันเป็นองค์กรที่มีชื่อว่า                WAP Forum  ไม่ว่าจะเป็นบริษัท  Nokia , Ericsson , Motorola และเว็บไซต์ Phone.com  และปัจจุบันมีผู้ใช้
                บริการ WAP  ผู้ให้บริการ  ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  รวมกว่า  100  ล้านรายทั่วโลก

                                        จุดเด่นของ WAP  ประกอบด้วย  

                                      - ไม่ต้องใช้วิธีการพิเศษเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการ WAP  แต่อย่างใด

                                      - ไม่ขึ้นกับระบบเครือข่าย WAP  สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายชั้นนำอย่าง  CDPD , CDMA ,                                         GSM , PDC , PMS , TDMA , FLEX ,ReFLEX , IDEN , DECT , DataTAC , Mobitex
                                         และเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง  GPRS  และ 3G ได้

                                      - โทรศัพท์มือถือกว่า  95  เปอร์เซ็นต์  จากผู้ผลิตชั้นนำในปัจจุบัน  สามารถใช้งานกับ WAP ได้

                                      - เบราเซอร์ WAP  สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  PaimOS , EPOC ,                                        Windows CE , FLEXOS ,  OS/ 9 , JavaOS และอื่น ๆ

                                              และต่อไปนี้คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณใช้งาน WAP

                    telephone.gif   Nokia 9290   

                                Nokia 9290 มาพร้อมกับความสามารถอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นจอภาพสีแบบ  active martrix  ระบบ
                       ปฏิบัติการ  sysbian  มาพร้อมแอพพลิเคชัน  การใช้งานที่ช่วยให้มันกลายเป็นสำนักงานเคลื่อนที่ได้สบาย ๆ รวม
                       ทั้งความบันเทิงจากภาพเสียง  ภาพวีดีโอมันประกอบด้วย  แอพพริเคชันทางด้านโทรศัพท์  รับส่งแฟกซ์  อีเมล์  
                       ปฏิทิน  รูปภาพ       เราสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ทั้งการใช้ WAP หรือจะท่องอินเตอร์เน็ตแบบปรกติ
                       ผ่าน  WWW  ได้ด้วยเรายังสามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลเอกสารหรือโปรแกรม  MS Office  ไม่ว่าจะเป็น
                       Word , Excel หรือ Powerpoint ได้ด้วย
                               Nokia 9290 เป็นอุปกรณ์เครื่องแรกที่มาพร้อมกับ  PersonalJava ซึ่งช่วยให้ Nokia 9290
                       Communicator สามารถใช้งาน โซลูชันซอฟต์แวร์  เช่น SyncML  ที่ช่วยจัดการการนัดหมายระหว่างโทรศัพท์
                       และ PC , PDA , โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้หลากหลาย  

                       telephone.gifEricsson R380s

                                อุปกรณ์ที่เป็นทั้งเครื่องมือสื่อสารไร้สาย  ( โทรศัพท์มือถือ ) และออกาไนเซอร์ ( PAD ) พร้อมเบราเซอร์
                        แบบพกพา  ในเครื่องเดียวกันความสามารถเด่นของ R380s ประกอบด้วย       การรับส่งอีเมล์ได้จากโทรศัพท์
                        การท่องเว็บผ่านระบบ WAP  ซึ่งมีข้อมูลต่าง  ๆ มากมายเป็นเครื่อง PAD ที่ช่วยให้คุณใช้งาน  ปฏิทิน สมุด
                       โทรศัพท์ จดบันทึก และสามารถบันทึกเสียงได้ด้วย        จอภาพสัมผัสขนาดใหญ่ แสดงภาพกราฟิกได้เต็มรูป
                       แบบ  พร้อมทั้งมีระบบรู้จักลายมือที่ทำให้เราสามารถกรอกข้อมูลได้  ด้วยการเขียนบนหน้าจอโทรศัพท์  การควบ
                       คุมการโทรเข้าออกด้วยเสียง  ระบบสายเรียกเข้าแบบสั่น  มีโมเด็มและพอร์ตอินฟาเรดเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่อง
                       คอมพิวเตอร์แต่งเสียงเพลงของคุณด้วย  Melody Composer  และสามารถส่งไปให้เพื่อนผ่านทาง WAP  หรือ
                       SMS ก็ได้

                        telephone.gifMotorola Accompli  A6188

                                 A6188 คืออุปกรณ์ที่โดดเด่นที่สุดตัวหนึ่งในปัจจุบัน ด้วยความสามารถทาง WAP รวมกับความสามารถ
                       ทางด้าน PDA และ TrueSync ทำให้ A6188  เป็นได้ทั้งอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย  และเครื่อง PDA ในตัวเดียว
                       กัน        A6188  มาพร้อมกับคีย์บอร์ดและการควบคุมมาทำงานผ่านระบบจอภาพสัมผัส  ที่สามารถใช้งานได้
                       ง่ายดายและรวดเร็ว  ส่วน  TrueSync คือความสามารถในการเชื่อมต่อ A6188  กับเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือ
                       อุปกรณ์พกพาอื่น ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ

                                - ความสามารถ เด่น จอภาพสี 4096 สี ระบบอีเมล์เคลื่อนที่  เขียนและส่งข้อมูลเอกสารของ Word และ                        Excel  ดูข้อมูล Powerpoint  ท่องเว็บ และ WAP พร้อมระบบมัลติมีเดียเคลื่อนที่

                               - ระบบปฏิบัติการ  symbian

                               - ความถี่ใช้งาน GSM 1900

                        การเชื่อมโยงข้อมูล

                                - MS Outlook 97 / 98 / 2000

                                - MS Schdule+ 7.0

                                - Lotus Organizer 4.1 / 5.30

                                - Lotus Notes 4.5 / 4.6 / 5.0 ( Fxicdi, Lotus Organizer 5.0 มาพร้อมกับเครื่อง )

                       ความสามารถด้าน WAP ช่วยให้เราเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ข้อมูลภาษาจีนและอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บการ
                       ตรวจยอดเงินในบัญชีจ่ายเงิน รับส่งอีเมล์ หรือแม้แต่การช็อปปิ้งออนไลน์ก็ได้  และที่พิเศษคือมันสามารถรับรู้การ
                       เขียนข้อความบนหน้าจอได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะช่วยให้เราบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว  

                                                         ที่มา   PANTIP THE COMPUTER CITY GUIDE

                                                       ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ก.ย – พ.ย. 2544 หน้า 33 –34  


fongkaew@chaiyo.com

  คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา