มัทนะพาธา

Homeผู้จัดทำบทนำเรื่องย่อตัวละครลักษณะคำประพันธ์

 

 

     สวัสดีคะยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน สำหรับเวบเพจนี้เป็นการจัดทำครั้งแรกอาจมีข้อผิดพลาดหลายประการ แต่ผู้จัดทำมีควาคาดว่าจะเป็นสื่อที่มีประโยชน์บ้าง และจะได้พัฒนาสื่อออนไลน์ในโอกาสต่อไป  ขอขอบคุณ อาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล อาจารย์ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่าน เพื่อนครูผู้ร่วมอบรมทุกคน ที่สอนให้มีความรู้  และเอื้อาทรต่อกัน ตลอดการอบรม และขอขอบคุุณ สสส. ที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการดีๆ

 

ความรักเหมือนโรคา

ไม่ยินและไม่ยล

ความรักเหมือนโคถึก

ก็โลดออกจากคอกไป

ถึงหากจะผูกไว้

ยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง

บันดาลตาให้มืดมน

อุปสรรคใดใด

กำลังคึกผิขังไว้

บ ยอมอยู่ ณ ที่ขัง

ก็ดึงไปด้วยกำลัง

บ หวนคิดถึงเจ็บกาย

 

จัดทำโดย ครูช่อแก้ว จุลนวล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Chorkaew Chunnuon. All rights reserved.
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com