ชาวนครรอคอย

Homeความเป็นมากิจกรรมหฺมฺรับปักษ์ใต้บ้านเราคุณค่าผู้จัดทำ

 

 

สวัสดีค่ะ..สวัสดีจ้ะคนเก่ง

     ประเพณีื้ท้องถิ่นภาคใต้มีมากมาย แต่ประเพณีที่แสดงถึงความรัก ความผูกพัน แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานชาวนครจะไม่มีวันลืมและถือปฏิบัติสืบต่อมา ทำให้ครอบครัวคนปักษ์ใต้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น  และมีความสุข เพราะการยึดมั่นในวิถีชาวบ้านที่มุ่งปลูกฝัง ค่านิยม ความมีคุณธรรม กตัญญู และความรักสามัคคี ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยของเรากำลังมีปัญหาในด้านนี้อยู่มาก การถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงาม จะช่วยกล่อมเกลา จิตใจของเยาวชนให้เป็นคนดี และสามารถดำรงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                                                                                ทำบุญเหอ     ทำบุญวันสารท
                                                                        ยกหฺมฺรับดับถาด     ไปร้องไปฮา
                                                                        พองลาหนมแห้ง      ตุ้งแตงตุ๊กตา
                                                                       ไปร้องไปฮา            สวดเสดเวทนาเปรต  เหอ

     สารทเดือนสิบ หรือที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกกันว่าประเพณีทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีทำบุญกลางเดืิิอนสิบ  เป็๋นประเพณีทำบุญกลางเดือนสิบเพื่อนำเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคทั้งขนมสำคัญห้าอย่างไปถวายพระ แล้วอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษของตน ชาวเมืองนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ไกลเพียงใด     เมื่อถึงช่วงทำบุญเดือนสิบ ก็จะกลับภูมิลำเนามาร่วมทำบุญ ด้วยความสำนึกกตัญญูที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจมาแต่เยาว์วัย

                                                                        

 

จัดทำโดย ครูชัชฎาภรณ์ บุรีรัตน์
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Chutchadaporn Bureerat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com