ขนมเดือนสิบ

Homeความเป็นมากิจกรรมหฺมฺรับปักษ์ใต้บ้านเราคุณค่าผู้จัดทำ
วิถีปฏิบัติ 
การยกหมฺรับ 
การตั้งเปรต 
ขนมเดือนสิบ 

 

ขนมเดือนสิบ

ขนมพอง   เป็นสัญลักษณ์แทนเรือ  แพ  ที่บรรพบุรุษใช้ข้ามห้วงมหรรณพ เหตุเพราะขนมพองนั้นแผ่ดังแพมีน้ำหนักเบาย่อมลอยน้ำ  และขี่ข้ามได้

ขนมลา      เป็นสัญลักษณ์แทนแพรพรรณ  เครื่องนุ่งห่ม เหตุเพราะขนมลามีรูปทรงดังผ้าถักทอ  พับ  แผ่ เป็นผืนได้

ขนมบ้า     เป็นสัญลักษณ์แทนลูกสะบ้า  สำหรับใช้เล่นต้อนรับสงกรานต์  เหตุเพราะขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสะบ้า  การละเล่นที่นิยมในสมัยก่อน

ขนมดีซำ   เป็นสัญลักษณ์แทนเงิน เบี้ย สำหรับใชัสอย  เหตุเพราะรูปทรงของขนมคล้ายเบี้ยหอย

ขนมกง(ไข่ปลา)  เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องปรัดับ  เหตุเพราะรูปทรงมีลักษณะคล้ายกำไล  แหวน

ลาลอยมัน    เป็นสัญลักษณ์แทนฟูก  และหมอน ซึ่งมีในบางท้องถิ่น

                                                

  

จัดทำโดย ครูชัชฎาภรณ์ บุรีรัตน์
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Chutchadaporn Bureerat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com