คณิตศาสตร์ ม.5

 

Homeผู้จัดทำคณิตศาสตร์ ม.4คณิตศาสตร์ ม.5คณิตศาสตร์ ม.6ตัวเลขที่ควรจำเกร็ดความรู้

 

จำนวนเชิงซ้อน 
ดัชนีราคา 
ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
ลำดับและอนุกรม 
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
เวกเตอร์ 
สถิติ 

  

 

alphabet_m_1.gif number12_blue5.gif

จัดทำโดย ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Kittima Thitatammakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com