วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่

 

Homeผู้จัดทำคณิตศาสตร์ ม.4คณิตศาสตร์ ม.5คณิตศาสตร์ ม.6ตัวเลขที่ควรจำเกร็ดความรู้

 

จำนวนเชิงซ้อน 
ดัชนีราคา 
ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
ลำดับและอนุกรม 
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ 
เวกเตอร์ 
สถิติ 

 

จัดทำโดย ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Kittima Thitatammakul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com