ข้อพึงปฏิบัติ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\nittaya_c\meaผู้จัดทำแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเภทคอมฯองค์ประกอบคอมฯกระบวนการทำงานอินเตอร์เน็ตข้อพึงปฏิบัติ
จรรยาบรรณ 
ภัยจากอินเตอร์เน็ต 

 

                  อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย แต่ด้วยสาเหตุที่อินเทอร์เน็ต เป็นการติดต่อโดยที่ไม่ต้องเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆ จึงไม่ต้องเกรงกลัวคนอื่นจะรู้ และตามตัวได้ ดังนั้นหลายๆ ครั้ง ถ้าผู้เล่นไม่มีจรรยาบรรณในการใช้สื่อสารสนเทศจะทำให้เกิดการละเมิดบุคคลอื่นได้

จัดทำโดยครูนิตยา  ชูเอียด
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Nittaya Choo_aid .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com