อินเตอร์เน็ต

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\nittaya_c\meaผู้จัดทำแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเภทคอมฯองค์ประกอบคอมฯกระบวนการทำงานอินเตอร์เน็ตข้อพึงปฏิบัติ
ประวัติ 
การสืบค้นข้อมูล 

 

internet ย่อมาจาก Inter Connection Network

      ระบบเครือข่าย(Network)ที่ใหญ่มี่สุด
      เกิดจากเครือข่ายเล็กๆ รวมกันเป็นเครือข่ายใหญ่
      เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และมีข้อมูลทุกด้าน
      ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั่วโลก

จัดทำโดยครูนิตยา  ชูเอียด
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Nittaya Choo_aid .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com