ประวัติ

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\nittaya_c\meaผู้จัดทำแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเภทคอมฯองค์ประกอบคอมฯกระบวนการทำงานอินเตอร์เน็ตข้อพึงปฏิบัติ
ประวัติ 
การสืบค้นข้อมูล 

 

  อินเตอร์เน็ตเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2521
  เกิดจากเหตุผลทางการทหาร
  ฝ่ายคอมมิวนิสต์ + ฝ่ายเสรีประชาธิปไตย
  รัสเซีย + สหรัฐอเมริกา
  เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเตอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต (ARPANET)
  อินเทอร์เน็ตเริ่มมีการใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530
  มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการเปิดบริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538
  ติดต่อสื่อสารทางอีเมล์กับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียได้
  บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ เรียกว่า  "ผู้ให้บริการ-อินเทอร์เน็ต"  หรือ ISP (Internet Service Provider)

จัดทำโดยครูนิตยา  ชูเอียด
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Nittaya Choo_aid .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com