แบบทดสอบ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ประเภทคอมฯองค์ประกอบคอมฯกระบวนการทำงานอินเตอร์เน็ตข้อพึงปฏิบัติ

 

 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในหน่วยส่งออก

  ก. จอภาพ  
  ข. ลำโพง  
  ค. เครื่องพิมพ์  
  ง.  ซีพียู
2. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยความจำหลัก
  ก.  แผ่นบันทึก (floppy disk)
  ข.  
  ฮาร์ดดิสก์
  ค.  
  แรม
  ง.  
  แผ่นซีดี
3. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยประมวลผล

  ก.  จอยสติก
  ข.  
  แรม
  ค.  
  ซีพียู
  ง.  
  รอม

4. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยความจำรอง

  ก.  รอม
  ข.  
  รอม
  ค.  
  ฮาร์ดดิสก์
  ง.  
  Mainboard

5. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับเข้า

  ก.  เครื่องพิมพ์
  ข.  
  คีย์บอร์ด
  ค.  
  ซีพียู
  ง.  
  จอภาพ

   

6. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่เหมือนกัน

  ก.  เม้าส์ ,จอ
  ข.  
  คีบอร์ด ,เครื่องพิมพ์
  ค.  
  เม้าส์ ,คีบอร์ด
  ง.  
  แทรกบอล ,จอ

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไมโครโพเซสเซอร์

  ก.   หน่วยงานหลักในการคิดคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร
  ข.  
   เป็นหน่วยประมวลผลกลาง
  ค.  
   คือหน่วยความจำหลัก
  ง.  
  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีพียู

8. ข้อใดไม่เข้ากลุ่ม

  ก. พรอทเตอร์ 
  ข.
  พริ้นเตอร์ 
  ค. แสกนเนอร์ 
  ง.  
  โปรแจ็กเตอร์

9. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่ต่างกัน

  ก. ฮาร์ดดิสก์,  CD-ROM 
  ข.  
  พริ้นเตอร์, แสกนเนอร์
  ค.
  แรม, รอม  
  ง.  
  เมาส์,  แทรกบอล

10. อุปกรณ์ใดเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์

  ก. หน่วยความจำหลัก
  ข.
  หน่วยความจำรอง
  ค.
  ซีพียู
  ง.
  หน่วยรับเข้า

   

จัดทำโดยครูนิตยา  ชูเอียด
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Nittaya Choo_aid .All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com