ท่องเมืองคอน

Homeผู้จัดทำความเป็นมาเมืองคอนท่องวัดวาอารามท่องพิพิธภัณฑ์ท่องโบราณสถาน

 

 

 bullet_heart.gif         ยินดีต้อนรับ  สู่  การเรียนรู้นอกโรงเรียน

ท่องเมืองคอน ได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆใช้เป็นบทเรียนหนึ่งในรายวิชาการใช้แหล่งเรียนรู้ รหัส ง30291

      http://th.wikipedia.org/wik
      http://www.nakhonsithammarat.go.th/muang1.php#1
      http://www.fad14.go.th/sites/mahatat.htm

enter.gif

จัดทำโดยครูนวลจันทร์  วศินพงศ์วณิช
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008  Mrs. Nuanjan Wasitphongwanit. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com