ผลกล้วย

Homeผู้จัดทำกล้วยดีมีประโยชน์ครอบครัวกล้วยน้อยเพื่อนกันแบบกล้วยๆกล้วยน้อยน่าทานนักชวนเพื่อนปลูกกล้วย
ต้นกล้วย 
ใบกล้วย 
ปลีกล้วย 
ผลกล้วย 

   ผลกล้วย

       ผลกล้วยทั้งหมดที่ออกจากช่อดอกเรียกว่า  “เครือ”ส่วนผลกล้วยจากกลุ่มดอกแต่ละกลุ่มเรียกว่า  “หวี” (Hand)

 

จัดทำโดย ครูอรอนงค์ ยามาเจริญ
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Miss.Onanong Yamajaroen. All right reserved.  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com