ลักษณะสำคัญ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนความหมายองค์ประกอบกระบวนการเทคนิคการโต้วาทีแบบทดสอบหลังเรียน
จุดประสงค์ 
วิธีการโต้วาที 
การจัดการโต้วาที 
ลักษณะสำคัญ 
ประโยชน์ 

 

ลักษณะสำคัญของการโต้วาที

    เป็นการเสนอเหตุผลหรือแนวความคิดของตนเอง
    เป็นการหักล้างเหตุผลหรือแนวความคิดของฝ่ายตรงข้าม
    เป็นการพูดที่ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอย่างมาก
    เป็นการพูดที่ออกท่าออกทางประกอบมากเป็นพิเศษ
    เป็นการพูดที่ต้องมีความพร้อมอย่างมาก เพราะต้องเตรียมคำพูดให้ขบขัน สุภาพ แหลมคมและกระชับ

 

จัดทำโดย ครูภาวณี สุคนธชาติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Coopy (c) 2008 Mrs.Pawanee sukontachat. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com