เรื่องของเรา

 

Homeเรื่องของเราความเป็นมารูปแบบธุรกิจคำศัพท์ทางบัญชีวิเคราะห์

 

 

ประวัติ

    ชื่อ - สกุล นางเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์

    โรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช สังกัด กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      สอนวิชา  งานบัญชีธุรกิจ  ช่วงชั้นที่ 4

 

จัดทำโดยครูเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Peangduan  Wittayapradit. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com