การคำนวณต้นทุน

 

Homeผู้จัดทำความรู้ทั่วไปความรู้พื้นฐานเครื่องปลูก ดินปลูกพันธุ์ไม้ขั้นตอนการจัด
เครื่อมือและอุปกรณ์ 
แนวคิดการจัด 
ขั้นตอนการจัด 
การดูแลรักษา 
การคำนวณต้นทุน 

 การคำนวณต้นทุน

          การคำนวณต้นทุนหมายถึง การคิดคำนาณหาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดสวนถาด 1 ถาด บวกด้วยค่ากำไร 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพราะการทำธุรกิจใดก็ตามต้องมีกำไรการจัดสวนถาดจึงต้องมีกำไรเช่นกัน

ราคาประมินสวนถาด=ค่าใช้จ่ายทั้งหมด+10%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องมือและค่ามือ

 ตัวอย่างการประเมินสวนน้ำตก 1 ถาด

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถาด + ดินผสม +หิน + ต้นไม้ + รากไม้แก่นไม้ + ปั๊มน้ำขนาดเล็ก + อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสระน้ำ+มอสส์ + ทรายสี = 300

2.ค่าเครื่องมือ จะคิดค่าเครื่องมือ 10% ของค่่าัวัสดุอุปกรณ์หรือของ 300= 30บาท

3.ค่ามือ ค่าความคิด (Idea) +ค่าแรง + ค่าเวลาของผู้จัดทำสวนถาดโดยไม่คิดค่าเขียนแปลนจะคิดเท่ากับค่าวัสดุอุปกรณ์ = 300 บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ข้อ 1 +ข้อ 2 + ข้อ 3 = 300+30+300 =650

ค่ากำไรของผู้จัด 10% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด = 63 บาท ราคาประเมินสวนถาดจึงเท่ากับ 630 + 63 = 693 บาท

จัดทำโดยครูพหล จุลนวล
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mr.Phahon Chunnuan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com