เพลงภาษาอังกฤษ

 

HomeเพลงภาษาอังกฤษLoy Kratongผู้จัดทำ

 

ขั้นตอนการสอน 
ขั้นตอนการสอน (ต่อ ) 
ท่าทางประกอบ 

  เพลง Oh we charge

เป็นเพลงประกอบท่าทางมีเนื้อร้องว่า

    Oh we charge to the left, and we charge to the right

     And we walk and we walk and we walk all nigh

     From the heel to the toe, and a half way round.

    From the heel to the toe, and a new friend’s found.

 

 

จัดทำโดยครูรัชนี สุวรรณน้อย
โรงเรียนบ้านในถุ้ง อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Ruchanee Sunwunnoy.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com