แยกประเภททั่วไป

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แยกประเภททั่วไป 
แยกประเภทย่อย 
ประเภทของบัญชีแยกฯ 
การจัดหมวดหมู่ 

 รูปแบบของบัญชีแยกประเภท

        รูปแบบของบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้กันทั่วไปมี  2  แบบ
             1. แบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (แบบมาตรฐาน)  มีลักษณะคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว “T”  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  ทางด้านซ้ายมือคือด้านลูกหนี้หรือเดบิต  ทางด้านขวามือคือด้านเจ้าหนี้หรือด้านเครดิต

            ส่วนประกอบต่างๆ  ของบัญชีแยกประเภททั่วไป  มีดังนี้

                         

 

                                   1. ชื่อบัญชี
                                   2. เลขที่บัญชี
                                   3. ช่อง  วัน  เดือน  ปี
                                   4. ช่องรายการ
                                   5. ช่องหน้าบัญชี
                                   6. ช่องจำนวนเงินเดบิต
                                   7. ช่องจำนวนเงินเครดิต

 

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com