ประวัติยากลาย

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาประวัติยากลายอุปกรณ์การผลิตยาเส้นการบริโภคและจำหน่าย

 

ขั้นตอน 
การเตรียม 
การเตรียมพันธุ์ 
การปลูก 
การบำรุงรักษา 

 ความเป็นมาของยากลาย

      ยากลาย   เป็นยาสูบที่ปลูกในเขตพื้นที่ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นยาเส้นที่มีชื่อเสียง  เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณภาพของยาเส้น   กล่าวกันว่าเป็นเส้นเล็กนิ่มไม่หยาบแข็ง  สีคล้ำ  มีน้ำมันดินดี  ไม่แห้งหยาบ  กระด้าง และขึ้นชื่อลือชามากที่สุด ทั้งในด้านรสชาติ  เป็นยาเส้นที่มีกลิ่นฉุน  มีความเมาจัด   จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวไร่ภาคภูมิใจมากที่สุด๒

     ในระยะเริ่มแรกประมาณไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว   ชาวบ้านที่มีอายุประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปี  ในขณะนี้เล่าว่า ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นบรรพบุรุษของเขาปลูกยากลายกันอยู่แล้ว   อนึ่งยากลายยังแพร่พันธุ์ไปสู่ตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลสระแก้ว ตำบลกะหรอ  อำเภอท่าศาลาด้วย  ชาวบ้านจะปลูกกันเกือบทุกครัวเรือนเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ชาวบ้านจะใช้ยากลายที่ผลิตเป็นยาเส้นแล้วห่อด้วยใบจากสำหรับสูบแทนที่จะซื้อยาสูบที่ผลิตจากโรงงาน  พร้อมทั้งใช้สูบเอง  และรับรองแขกที่มาเยี่ยมเยียนหรือเพื่อนบ้านด้วยกัน๓

 

 

จัดทำโดย สามารถ  แต่งอักษร
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrig(c)2008 mr. samart taengaksorn. all rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com