อุปกรณ์

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาประวัติยากลายอุปกรณ์การผลิตยาเส้นการบริโภคและจำหน่าย

 

มีด 
หิน แผงยา 
ราวตากยา 
ขั้นตอน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเส้น

๑.      ขื่อฝานยา

                ขื่อฝานยาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ขื่อ”  ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ส่วนมากใช้ไม้ขี้เหล็ก กว้างประมาณ ๖ นิ้ว ยาวประมาณ ๖๐-๖๕ นิ้ว หนาประมาณ ๓ นิ้ว  ตกแต่งผิวหน้าให้เรียบตรง ลื่น และได้ ฉาก เจาะรูกลมตรงกลางวัดจากด้านล่างประมาณ ๔.๕ นิ้ว เซาะร่องข้างหลังเพื่อใส่ราง และทำเดือยด้านล่างไว้ใส่ไม้ธรณี (ไม้รองล่าง) ส่วนรางใช้ไม้เนื้ออ่อนนำมาผ่าซีกแล้วเซาะร่องเหมือนเรือให้พอดี   แต่ปลายข้างหนึ่งตัดตรงสอดรับให้เข้ากับรูที่เจาะนั้น  ให้รูตรงกับรางพอดี  รางนี้เป็นที่รองรับใบยาเวลาฝาน แล้วเจาะรูที่ปลายสำหรับใส่ไม้ค้ำส่วนไม้ธรณี เอาไม้อะไรก็ได้ หนา ๖ นิ้ว ยาวประมาณ  ๖๐ – ๗๐ เซนติเมตร  บางถิ่นเรียกขื่อฝานยาว่า กะดา (ภาพประกอบภาพที่ ๑๓)

๒.      ม้ารองนั่ง

        ม้ารองนั่งทำด้วยไม้กระดานยาวประมาณ  ๖๐ – ๗๐ เซนติเมตร มีขารับด้านเดียว อีกด้านหนึ่งวางพาดกับธรณีของขื่อฝานยา ใช้สำหรับรองนั่งเวลาฝาน  (ภาพประกอบภาพที่ ๑๔)

 

 

จัดทำโดย สามารถ  แต่งอักษร
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrig(c)2008 mr. samart taengaksorn. all rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com