การผลิตยาเส้น

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาประวัติยากลายอุปกรณ์การผลิตยาเส้นการบริโภคและจำหน่าย

 

การเก็บ การบ่มยา 
การบ่ม การรูด 
การม้วน การฝาน 
การตาก การพับ 

การผลิตยาเส้น

         ยากลายเป็นยาเส้นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้กันดี  ในแง่คุณภาพของเส้นยากล่าวกันว่าเส้นจะเล็กนิ่ม  ไม่หยาบแข็ง  สีคล้ำ  สีน้ำมันดิน  ไม่แห้งหยาบกระด้าง  และที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดในด้านรสชาติ   เป็นยาเส้นที่มีรสฉุน  มีความเมาจัด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวไร่ภูมิใจมาก  ชาวไร่ยากลายเล่าว่านอกคุณภาพของดินและลักษณะอากาศที่เหมาะสมกับยาสูบชนิดนี้แล้ว เขาเชื่อว่าเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ของระยะเวลาการเก็บ  การบ่มใบยาการหั่นตลอดจนการเก็บรักษายาเส้น  เป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้ยากลายมีคุณลักษณะเหล่านั้น กลวิธีผลิตยากลาย  เริ่มตั้งแต่การเก็บใบยาสูบ  เมื่อชาวไร่รู้ว่าถึงเวลาจะเก็บได้แล้ว  เขาจะแบ่งใบยาออกเป็น ๓ พวก คือ ตีนยา   ได้แก่ใบยาสูบที่อยู่ส่วนล่างของลำต้น  คือส่วนโคนต้นนับจากพื้นดินมา ๕ – ๖ ใบ  ตีนยาจะมีคุณภาพต่ำไม่ฉุนจัดเหมือนใบส่วนอื่น ๆ      กลางยา ได้แก่ใบยาสูบที่ถัดจากตีนยาขึ้นมานับตั้งแต่ใบที่ ๗ – ๑๑ หรือใบที่ ๑๒   กลางยามีจำนวนราว ๕ – ๖ ใบ  กลางยามีคุณภาพดีกว่าและราคาสูงกว่าตีนยา     ยอดยา คือส่วนที่เหลือทั้งหมดมีประมาณ ๘-๑๐ ใบ  จัดเป็นใบยาประเภทที่ดีที่สุดรสฉุนจัดที่สุดและราคาแพงมากที่สุด เรียกกันว่า “ ยายอด” ๙

 

จัดทำโดย สามารถ  แต่งอักษร
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrig(c)2008 mr. samart taengaksorn. all rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com