โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4
 

การสืบพันธุ์

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

พืชดอก 
แบบอาศัยเพศ 
แบบไม่อาศัยเพศ 
แบบไม่อาศัยเพศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

   สิ่งมีชีวิติทุกชนิดต่างก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หลบหลีกจากศัตรูู จากภัยจากธรรมชาติ  เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีธรรมชาติในการรักษาและดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองเอาไว้ สิ่งที่จะช่วยในการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตก็คือ  การสืบพันธุ์  ซึ่งสามารถแบ่ง  
ได้ 2 ประเภทคือ

  1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธ์ุืที่เกิดจากการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย
  2. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  เป็นวิธีการสืบพันธุ์อย่างง่ายของสิ่งมีชีวิต  เช่น การแบ่งเซลล์  การแตกหน่อ การงอกใหม่ การปักชำ การติดตา  
    เป็นต้น 

 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com