โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4
 

แบบไม่อาศัยเพศ

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

พืชดอก 
แบบอาศัยเพศ 
แบบไม่อาศัยเพศ 
แบบไม่อาศัยเพศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

   การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์

        การขยายพันธุ์พืชจากส่วนที่ไม่ใช่อวัยวะสืบพันธุ์ ( Vegetative propagation ) การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีนี้ สามารถใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ราก
ลำต้น หรือใบ เพื่อให้เจริญเป็นต้นใหม่ แยกได้หลายวิธีดังนี้
        ก.  ใช้ส่วนของลำต้นทำหน้าที่ขยายพันธุ์ ได้แก่
             1.ไรโซม ( Rhizome ) เป็นลำต้นใต้ดินที่ทอดนอนขนานกับผิวดินมีข้อปล้องเห็นชัด ตามข้อมีใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลที่เรียกว่า ใบเกล็ด หุ้มตาเอาไว้ภายใน และมีรากงอกลงดิน เช่น เหง้าขิง ข่า สะระแหน่ มันฝรั่ง หญ้าแห้วหมู กล้วย พุทธรักษา
            2. สโตลอน ( Stolon )  หรือไหล เป็นลำต้นเหนือดินที่ทอดขนานกับผิวดิน เมื่อทอดไปแตะกับผิวดินหรือน้ำก็งอกรากและต้นใหม่ขึ้นมา เช่น
สตรอเบอรี่ หญ้า บัว บัวบก ผักตบชวา ผักกระเฉด ผักบุ้ง
            3. คอร์ม ( Corm ) เป็นลำต้นใต้ดินที่มีอาหารสะสมไว้ในลำต้น ลำต้นจึงอ้วน เห็นข้อได้ชัด ตามข้อมีใบเกล็ดหุ้มบาง ๆ มีตางอกออกตามข้อ
ได้แก่ เผือก แห้วจีน ซ่อนกลิ่นฝรั่ง
            4. บัลล์ ( Bulb ) เป็นลำต้นใต้ดินที่ตั้งตรง ลำต้นมีปล้องสั้นมาก ตามปล้องมีใบเกล็ดซ้อนหลายชั้นห่อหุ้มลำต้นจนเห็นเป็นหัว อาหารสะสมอยู่ในใบเกล็ด ได้แก่ หัวหอม กระเทียม พลับพลึง
            5.   ทิวเบอร์ ( Tuber ) เป็นลำต้นใต้ดินที่มีอาหารสะสมอยู่มากตามข้อไม่มีใบเกล็ดและราก ลำต้นมีตา ( Eye ) ที่บุ๋มลงไป ส่วนตานี้สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ ได้แก่ มันฝรั่ง

                 

 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com