โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4 

แบบไม่อาศัยเพศ

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

พืชดอก 
แบบอาศัยเพศ 
แบบไม่อาศัยเพศ 
แบบไม่อาศัยเพศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

        ข. ใช้ส่วนอื่นของพืชขยายพันธุ์
              ใช้ส่วนอื่นของพืชขยายพันธุ์ เช่น ต้นแอฟริกันไวโอเลต เมื่อเอาก้านไปจุ่มน้ำไว้ จะเกิดต้นเล็กๆ ได้ หรือต้นตายใบเป็น เมื่อทิ้งไว้สามารถงอกต้นเล็ก ๆ ขึ้นมาได้ หรือส่วนของมันเทศที่เป็นรากซึ่งใช้รับประทานนั้น เมื่อนำมาสับเป็นชิ้น นำแต่ละชิ้นไปปลูก จะงอกเป็นต้นใหม่ได้
          ค.  การขยายพันธุ์โดยมนุษย์
             การขยายพันธุ์โดยมนุษย์ เช่น การตอน การทับกิ่งหรือทาบกิ่ง การตัดกิ่งปักชำ การต่อกิ่ง การขยายพันธุ์แบบนี้เหมาะสำหรับพืชที่ใช้เมล็ดปลูกยาก จึงทำให้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการกลายพันธุ์ ทำให้ได้พันธุ์ที่ยังมีลักษณะดีอยู่ แต่มีข้อเสียคือ พืชต้นใหม่จะไม่มีรากแก้ว ทำให้ลำต้นไม่
แข็งแรงเท่าที่ควร
           1.  การปักชำ ( Cutting ) เป็นการนำกิ่งอ่อนที่มีตาจากลำต้นมาปักชำหรือชำในดินหรือทรายที่ชื้น เพื่อให้มีรากแตกออกจากส่วนที่ปักในดินส่วนตาจะแตกกิ่งต่อไป พืชที่ตัดกิ่งปักชำได้ เช่น พู่ระหง ชบา พลูด่าง องุ่น กุหลาบ ผกากรอง
           2. การทาบกิ่ง ( Layering ) เป็นการโน้มกิ่งจากต้นเดิมลงมาฝังในดินและให้มีปลายโผล่มาถูกแดดล้าง รดน้ำให้ชุ่ม ไม่นานรากและหน่อจะแตกออก จึงแยกไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ ใช้ในการขยายพันธุ์พืชพวกมะลิเลื้อย พลู องุ่น
           3.  การต่อกิ่ง ( Grafting ) และการติดตา ( Budding ) เป็นการขยายพันธุ์โดยการนำกิ่งไม่ค่อยทนทานต่อโรค ไปต่อกับพันธุ์พื้นเมืองที่ทนต่อโรค ซึ่งเป็นต้นที่มีรากติดกับดิน

 

 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com