โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4 

โครงสร้าง

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

ส่วนประกอบ 
ประเภท 
ประเภท ( ต่อ) 
วง 

 รูปร่างและส่วนประกอบของดอกไม้้

       ในปัจจุบันพืชดอกมีจำนวนมากกว่า 200,000  สปีชีส์ และคาดว่าพืชดอกเริ่มปรากฎในโลกเมื่อประมาณ  135 ล้านปีมาแล้วดอกไม้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชมีดอก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิ่ง ดอกเจริญเติบโตมาจากส่วนที่เรียกว่าตาดอก ( Flower bud ) ซึ่งเป็นกิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ ดอกชูอยู่เหนือก้านดอก ( Pedicel ) และอยู่ติดกับฐานรองดอก( Receptacle ) ซึ่งเดิมเป็นส่วนของลำต้น
     รูปร่างและขนาดของดอก แตกต่างกันมากมาย อีกทั้งสีและการเรียงตัวของส่วนต่าง ๆ ของดอกก็แตกต่างกัน เช่น ดอกแหน มีขนาดเล็กมากจนมอง
แทบไม่เห็น ถึงอย่างไรก็ตาม ดอกประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน   ดังจะได้ศึกษาูในหน้าต่อไป

                                                                   

 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com