โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4 

ประเภท ( ต่อ)

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

ส่วนประกอบ 
ประเภท 
ประเภท ( ต่อ) 
วง 

การจำแนกประเภทของดอกไม้  ( ต่อ)

    ใช้จำนวนดอกบนก้านชููดอก  แบ่งได้ดังน

      1. ดอกเดี่ยว ( Solitary flower)  จะมีดอกดอกเดียวอยู่บนก้านชูดอก 1 ก้าน เช่น ดอกกุหลาบ ดอกพู่ระหง  ดอกชบา ดอกมะเขือ  
                         ดอกฝรั่ง     ดอกจำปี  ดอกฟักทอง
เป็นต้น
      2.
ดอกช่อ ( Inflorescences flower) คือดอกที่มีหลาย ๆ ดอกอยู่บนก้านชูดอก 1 ก้าน เช่น ดอกหางนกยูง ดอกหอม   ดอกกุ้ยช่าย
                      ดอกคะน้าดอกขี้เหล็ก เป็นต้น
                                                                
                                                                            ดอกช่อ    และ   ดอกเดี่ยว   

    ใช้การติดอยู่บนฐานรองดอก  วงต่าง ๆ ของดอกตั้งอยู่บนฐานรองดอกในลักษณะต่าง ๆ กัน ซึ่งแบ่งได้ 3 แบบ คือ

     1.ไฮโพจินนี ( Hypogyny ) คือ สภาพของดอกที่เกสรตัวเมียติดอยู่ที่ปลายฐานรองดอกที่ค่อนข้างยาวโดยอยู่เหนือส่วนอื่น ๆ ของดอก ดอกชนิดนี้เรียก                       ว่า ดอกไฮโพจินนัส  ( Hypogynous flower ) ทำให้รังไข่อยู่เหนือฐานรองดอก เรียกว่า ซูพีเรียร์โอวารี (Superior ovary) ตัวอย่างเช่น                       ดอกมะเขือ มะเขือเทศ จำปี องุ่น มะละกอ ถั่ว ข้าวโพด มะม่วงหิมพานต์ ยี่หุบ บัว ส้ม บานบุรี เป็นต้น
    2.  เพริจินนี (Perigyny ) คือสภาพของดอกที่ฐานรองดอกโค้งล้อมรอบเกสรตัวเมียมีลักษณะคล้ายถ้วยแชมเปญที่มีเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางส่วนอื่น ๆ                       ของดอก คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรตัวผู้มาติดที่ขอบฐานรองดอก จึงล้อมรอบเกสรตัวเมียเรียกดอกชนิดนี้ว่า ดอกเพริจินนัส                       ( Perigynous flower ) ตัวอย่างเช่น ดอกเชอรี กุหลาบ
     3. เอพิจินนี ( Epigynous ) คือสภาพของดอกที่ฐานรองดอกโอบรอบเกสรตัวเมียทั้งหมด ทำให้เกสรตัวเมียอยู่ใต้ส่วนอื่น ๆของดอก ดอกแบบนี้จึงเรียก                       ว่า ดอกเอพิจินนัส ( Epigynous flower ) ทำให้รังไข่อยู่ใต้ฐานรองดอก เรียกว่า อินฟิเรียร์โอวารี ( Inferior ovary ) ตัวอย่างเช่น                       ดอกเล็ก ๆ ของทานตะวัน แอปเปิ้ล ทับทิม กล้วย ฝรั่ง ชมพู่ ฟักทอง แตงกวา บวบ พลับพลึง เป็นต้น 

 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com