โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4

เซลล์สืบพันธุ์

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

การเรียงตัว 
เพศผู้ 
ละอองเรณู 
การปฏิสนธิ 

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียและเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

               การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอก เกิดภายในรังไข่ ( Ovary ) ซึ่งมีออวูล   ( Ovule ) เพียงหนึ่งหรือหลายออวูล ในแต่ละออวูลมี
หลายเซลล์ในกลุ่มเซลล์เหล่านั้นมีอยู่เซลล์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์อื่น ๆ เรียกว่า เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ ( Megaspore mather cell ) ที่มีจำนวนโครโมโซมใน  นิวเคลียสเป็นจำนวนดิพลอยด์  ( 2n )  ซึ่งเมื่อแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วได้ 4 เซลล์แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมแฮพลอยด์ หรือ n
ต่อมา 3  ใน  4   เซลล์เกิดการสลายตัวเหลือเพียงเซลล์เดียว เรียกว่า เมกะสปอร์ ( Megaspore ) นิวเคลียสภายในเซลล์แบ่งตัวแบบไมโทซิส 3 ครั้ง ได้ 8  นิวเคลียส      

 
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืช
 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com