โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4
 

ละอองเรณู

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

การเรียงตัว 
เพศผู้ 
ละอองเรณู 
การปฏิสนธิ 

 การถ่ายละอองเรณู

           เมื่อละอองเรณูแก่ อับเรณู ( Ather ) แตกออก ทำให้ละอองเรณูปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ( หรือถูกน้ำพัดพาไป หรือติดขาแมลง สัตว์พาไป )
เรียกกระบวนการนี้ว่า การถ่ายละอองเรณู ( Pollination ) ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ( Stigma ) ซึ่งมีน้ำหวานเหนียว ๆ มีหน้าที่คอยจับละออง
เรณู เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียแล้วจะงอกหลอดละอองเรณู ( Pollen tube ) ออกจากละอองเรณูลงไปตามคอเกสรตัวเมีย หลอดนี้จะงอก
อย่างเร็วมาก ผ่านรูไมโครไพล์เข้าไปสู่ออวูล และทิวบ์นิวเคลียสจะเคลื่อนตามหลอดลงไป  

ารถ่ายละอองเรณูมี 3 แบบ คือ

       1. การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียงกัน พืชที่มีดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือ พืชที่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันละอองเรณูตัวผู้นั้นสามารถร่วงหรือปลิวมาตกบนยอดเกสรตัวเมียได้พืชที่ถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน ได้แก่ ถั่ว มะเขือ ฝ้ายและพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศอื่น ๆ

การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน

       2. การถ่ายละอองเรณูข้ามดอกในต้นเดียวกัน เกิดกับพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์เพศ อะอองเกสรตัวผู้จะต้องเคลื่อนที่ไปตกบนยอดเกสรตัวเมียของอีก
ดอกหนึ่งในต้นเดียวกัน พืชที่ต้องถ่ายละอองเรณูแบบนี้ ได้แก่ ฟักทอง แตงกวา เป็นต้น
  

การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก
 

       3.  การถ่ายละอองเรณูข้ามต้น เกิดกับพืชที่มีดอกตัวผหรือดอกตัวเมียอยู่คนละต้น จึงต้องใช้วิธีการถ่ายละอองเรณูข้ามต้นพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศ
หรือพืชที่มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันก็อาจจะถ่ายละอองเรณูข้ามต้นได้เหมือนกัน โดย อาศัยลมมนุษย์หรือสัตว์พาไป

  สิ่งที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู

       พืชเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ ส่วนประกอบของพืชก็เคลื่อนที่ไปเองไม่ได้เช่นกัน ละอองเรณูตัวผู้เมื่อไม่สมบูรณ์เพศและเติบโตพร้อมที่จะถ่ายละออง
เรณูไปผสมพันธุ์จึงต้องอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าช่วยเหลือ สิ่งสําคัญที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชดอก ได้แก่ แมลง     แมลงเป็นสัตว์ที่มี
ส่่วนช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชมากที่สุด ดอกของพืชเมื่อเจริญเติบโตกลีบดอกจะมีสีสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม บริเวณโคนกลีบดอกจะมีนํ้าหวานซึ่งเป็นอาหารของแมลง  พืชสร้าง สี กลิ่น และนํ้าหวานที่ดอกเพื่อล่อแมลงมาเกาะ แล้วอะอองเรณูตัวผู้จะได้ติดไปกับขา ขน ปีก ปาก ของแมลงไปตกลง
บนยอดเกสรตัวเมีย แมลงที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณูของพืชมีหลายชนิดเช่น ผีเสื้อ ผึ้ง แมลงภู่

  

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com