โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4

ผลและเมล็ด

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด
ชนิดของผล 
การเกิดเมล็ด 
เมล็ด 
การงอก 


การเกิดผลและเมล็ด

    เมื่อเกิดการปฏิสนธิซ้อนในดอก ออวูลจะเจริญไปเป็นเมล็ด ซึ่งภายในเมล็ดมีอาหารสะสมเอาไว้สำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของต้นอ่อน

คือ ส่วนของเอนโดสเปิร์มที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดการปฏิสนธิระหว่าง 2 โพลาร์นิวเคลียสกับสเปิร์มนิวเคลียส

รังไข่หลังจากผ่านระยะปฏิสนธิไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ชนิดของผลขึ้นอยู่กับจำนวนดอกและจำนวนรังไข่ที่อยู่ในดอก เช่น ผลเดี่ยว

เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีรังไข่ใบเดียว ผลกลุ่ม เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีรังไข่หลายใบอยู่ชิดติดกัน ผลรวม เกิดจากดอกช่อที่รังไข่ของดอกย่อยหลอมรวมกัน

แต่ผลไม้บางชนิดเกิดมาจากส่วนอื่นของดอกได้ เช่น เกิดมาจากส่วนฐานรองดอก เช่น ผลมะเดื่อ ผลแอปเปิ้ล ผลชมพู่ ลูกแพร์ เป็นต้น 

                                                                   

 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com