โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพท.นศ. 4 

ชนิดของผล

Homeรู้จักกันหน่อยโครงสร้างการสืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ผลและเมล็ด

 

ชนิดของผล 
การเกิดเมล็ด 
เมล็ด 
การงอก 

  ชนิดของผลไม้

        ผลไม้แบ่งเป็น 3 ชนิด ตามหลักพฤกษศาสตร์ คือ

   1.  ผลเดี่ยว ( Simple fruits ) เป็นผลที่เกิดจากดอกเพียงดอกเดียว ดอกอาจจะอยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่เป็นดอกช่อ ตัวอย่างผลเดี่ยวที่เกิดจากดอกเพียงดอกเดียว คือ ตำลึง มะเขือ แตงกวา สัม ฟักทอง ส่วนตัวอย่างผลเดี่ยวที่เกิดจากดอกช่อ เช่น ชมพู่ มะม่วง มะกอก มะปราง มะนาว   ลักษณะเด่นของผลเดี่ยว คือ จะมีรังไข่เพียง 1 อัน ใน 1 ดอก ซึ่งจะเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อก็ได้ สำหรับดอกช่อรังไข่ของแต่ละดอกต้องไม่มีการหลอมรวมกัน 

 

                                                  แอปเปิ้ลเป็นผลเดี่ยวชนิด Pome เนื้อส่วนใหญ่เกิดจากฐานรองดอก   

    2. ผลกลุ่ม ( Aggregate fruits ) เป็นผลที่เกิดจากกลุ่มของรังไข่ที่อยู่ภายในดอกเดียวกัน และอยู่บนฐานรองดอกเดียวกัน โดยที่รังไข่แต่ละอันจะเป็น
ผลย่อยหนึ่งผลแต่เมื่อผลเหล่านั้นอยู่อัดกันแน่น ทำให้ดูคล้ายเป็นผลเดี่ยว เช่น ลูกหวาย  น้อยหน่า  สตรอเบอรี แต่ผลบางชนิดก็อยู่กันอย่างไม่อัดแน่น
เห็นแยกออกเป็นผลเล็ก ๆ เช่น นมแมว การเวก กระดังงา ลักษณะสำคัญของดอกที่จะกลายเป็นผลกลุ่ม คือ ใน 1 ดอกของดอกเดี่ยวมีรังไข่อยู่หลายอัน
ซึ่งอาจจะเชื่อมรวมกันหรือไม่เชื่อมรวมกันก็ได้

 

     3. ผลรวม ( Multiple fruits ) คือ ผลที่เกิดจากดอกช่อ ที่มีรังไข่ของดอกแต่ละดอก รังไข่เหล่านี้ กลายเป็นผลย่อยที่เชื่อมต่อแล้วรวมกันแน่นเหมือน
เป็นผลเดี่ยว ตัวอย่างของผลชนิดนี้ได้แก่ ขนุน สาเก สับปะรด ( เรียกผลเหล่านี้ว่า Sorosis )  มะเดือ ( เรียกผลชนิดนี้ว่า Syconus ) หม่อน สน ลูกยอ
( เรียกผลเหล่านี้ว่า Cone หรือ Strobirus ) บีท ( เรียกผลชนิดนี้ว่า Diclesium )

 ภาพผลรวม ( ผลสัปปะรด )

 

จัดทำโดยครูสิย๊ะ หวันเหล็ม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrigth (c) 2008 Mrs.Siya Wanlam  All rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com