เด็กหลอดแก้ว

 

Homeผู้จัดทำการสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การผสมเทียม 
การทำ Gift 
เด็กหลอดแก้ว 
เจาะไข่ใส่อสุจิ 
ICSI 
การใช้เชื้อ 

 

การทำเด็กหลอดแก้ว IVF (Invitro fertillzation)

  • วิธี : เป็นการช่วยเหลือให้เกิดการปฏิสนธิของไข่และตัวอสุจิภายนอกร่างกาย หรือในหลอดแก้วทดลอง ภายใต้สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิคล้ายกับภายในร่างกาย เมื่อได้ “ตัวอ่อน” ที่สมบูรณ์ในขนาดที่เหมาะสม จึงนำกลับเข้าในมดลูกผ่านทางช่องคลอด โดยทั่วไปการย้ายตัวอ่อนมักทำเมื่อเซลล์มีอายุประมาณ 24-48 ชั่วโมง และมีการแบ่งเซลล์ประมาณ 4-8 เซลล์ เทคนิคการทำเด็กหลอดแก้วใช้ในคู่สมรส ที่มีปัญหามากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสำหรับวิธีการนี้ ยังแยกย่อยลงไปตามระยะต่างของอายุตัวอ่อน คือ เทคนิค ZIFT (Zygote IntraFollopain Transter) ในกรณีที่ให้ไข่ปฏิสนธินอกร่างกายเช่นกันและมีการแบ่งตัว แต่น้อยมากหรือเป็นเพียงแรกปฏิสนธิ คือ ประมาณ 2-4 เซลล์    และถ้าอายุของตัวอ่อนต่างออกไป เราจะใช้เทคนิคการทำ PROS (Pronuclei stage Transfer) ที่ไข่กับอสุจิผสมกันแล้ว แต่ยังไม่ทันแบ่งตัว เมื่อนำกลับเข้าสู่มดลูก
  • ความสำเร็จ : ประมาณ 18-20%
  • ค่าใช้จ่าย : โรงพยาบาลรัฐประมาณ 60,000-100,000 บาท
  •  

  จัดทำโดย โสภณ แก้วเรืองฤทธิ์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mr.sopon Kewrungangrit. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com